Tuesday, September 23, 2008

BAKUNA: Pinakadakong hinungdan sa DIABETES

BAKUNA: Pinakadakong hinungdan sa DIABETES (Type I ug Type II)


Si Dr. Classen nagpagula ug datos nga nagpakita ug relasyon sa mgaq naandang bakuna u gang pagkasakit ug insulin-dependent diabetes. Sa nasangpit nga datos nahlangkob sa pertussis kon paghutoy, mumps, rubella, hepatitis B, hemophilus influenza ug uban pa. Sa maong datos gipaklaro nga ang mga taong nabakunahan dili dayon makabaton ug sakit hangtod dili pa molabay ang upat ka tuig gikan sa pagbakuna.

JUVENILE DIABETES AND VACCINATION: NEW EVIDENCE FOR A CONNECTION
Niadtong May 24, 1996 ang New Zealand Medical Journal, pinaage kang Dr. Classen nagbutyag nga adunay 60 percent increase sa Type I diabetes (juvenile diabetes) human ang halapad nga kampanya sa New Zealand niadtong tuig1988 ngadto 1991 sa pagpabakuna sa mga masuso nga unom ka semana pataas ang edad sa bakunang ‘ hepatitis B vaccine’. Ang iyang analisis sa 100,000 ka mga kabataan sa New Zealand nga iyang nasundan gikan pa 1982 nagpakita nga ang diabetes talagsa lamang una pa ang nasangpit nga bakuna. Apan human sa nasangpit nga bakubna misaka gkan 11.2 ka kaso ngadto 18.2 ka kaso matag 100,000 ka mga kabataan matag tuig.

More Vaccines Equal More Diabetes – Niadtong October 22, 1997 sa Infectious Diseases in Clinical Practice, gipakita ni Dr. Classen ang dugang mga datos nga mag- substantiate sa iyang findings sa ‘vaccine-diabetes connection’. Iyang gibalita nga ang incidence sa diabetes sa Finland kanaiadtong wala pay bakuna nagpabilin sa usa ka level sa edad 4 ka tuig paubos hangtod nga giduso sa gobyerno ang pagpabakuna.Niadtong 1974,adunay 130,000 ka mga kabataan nag edad 3 ka bulan ngadto 4 ka tuigang gipailalom sa ‘vaccine experimental trial’ ug giineksyunan ‘Hib vaccine or meningococcal vaccine’. Sunod niini, niadtong 1976, ang ‘pertussis vaccine’nga gigamit sa Finland mas gipakusgan pinaage sa pagdugang ug ‘second strain of bacteria’. Sa mga 1977 ngadto 1979, adunay 64% pag uswag sa pagkasakit sa Type 1 diabetes sa Finland kung ikompara sa mga tuig 1970 nagdto 1976.

Ang mga Doctors nagsugod na ug reports sa mga medical literature sugod 1949 nga ang mga bata nga naeneksyunan ug pertussis (whooping cough) vaccine (karon kabahin na sa DPT or DTaP shot) nagkalisod sa pagmentina sa normal nga ‘glucose levels’sa dugo. Ang Lab research mikomperma nga ang ‘ pertussis vaccine’ maoy hinungdan sa diabetes sa ilaga.

Sa dihang ang diabetes research nagakalapad sa mga tuig 1960's, 70's ug 80's, dunay mga obserbasyon nga ang ‘viral infections’ maoy posibleng co-factor sa paglutaw sa diabetes. Ang pagamit sa ‘live virus vaccines’, sama sa buhing MMR vaccine diin kinuha gikan sa mga luyang porma sa ‘live measles, mumps and rubella viruses,’ nakapaduda kung ang ‘ live vaccine virus’ maoy bay co-factor sa paglutaw sa ‘chronic diseases’.

Niadtong 1982, laing bakuna na usab ang gidugang sa mga naka-schedule nga mga bakuna sa Finland. Ang mga kabataan nag-edad 14 ka bulan ngadto 6 ka tuig gitagaan ua bakunang’live MMR (measles-mumps-rubella) vaccine’. Gisundan kini sa pagbakuna sa 114,000 ka mag batang Finnish nga nag-edad 3 ka bulan pataas sa lain na usab nga experemento nga ‘Hib vaccine’. Niadtong 1988, ang Finland nagrekomenda nga ang tanang mga masuso pabakunahan ug ‘Hib vaccine’.

Ang pagamit niining bag-ong bakuna sa Finland gisundan sa 62 porsyentong pagtaas sa diabetes sa mga edad zero ngadto upat ka tuig nga age group ug 19 porsyento pagsaka sa 5 ngadto 9 ka tuig ang age group sa mga katuigan sa 1980 ug 1982 ug 1987 ug 1989 .

Matod ni Dr. Classen "The net effect was the addition of three new vaccines to the 0-4 year old age group and a 147 percent increase in the incidence of IDDM [insulin dependent diabetes mellitus] , the addition of one new vaccine to the 5-9 year olds and a rise in the incidence of diabetes of 40 percent, and no new vaccines added to the 10 to 14 year olds and a rise in the incidence of IDDM by only 8 percent between the intervals 1970-1976 and 1990-1992. The rise in IDDM in the different age groups correlated with the number of vaccines given”. ELD

No comments: